Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.


Archiwum
 
polityka prywatności

Polityka Prywatności


Od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).  W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:     

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?    

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak  z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kraszewskiego 1/3
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: imperial@cso.pl  lub andrzej@wasilak.pl  ,
adres pocztowy: FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak, ul. Kraszewskiego 1/3, 10-286 Olsztyn.     

 

Skąd mamy Twoje dane?    

Otrzymaliśmy je od Ciebie :
podczas składania zamówienia lub zapytania mailowego lub telefonicznego , a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie
lub poprzez wpis w formularzu kontaktowym z obsługiwanych przez nas stron: www.wasilak.pl  i www.samozdrawpolska.pl
Dostęp do danych osobowych Klientów mają pracownicy FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak, firmy spedycyjne (kurierzy) dokonujące dostaw na rzecz FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak. oraz Biuro Rachunkowe SUKURS Ewa Kuzio.     

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?    

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wprowadzone na stronach, na których prowadzimy sprzedaż, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nr telefonu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą umowy sprzedaży. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Twoje imię, adres email i nr telefonu,  w tym do:
umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu, w tym dokonywania transakcji, wystawiania faktur
obsługi zgłoszeń, pytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
wysyłania informacji o opublikowanych artykułach, a także oferowanych produktach własnych oraz naszych partnerów
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak, którym jest:
dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na podstawie Twojej aktywności na naszym portalu
prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak, towarów i produktów lub usług bądź towarów osób trzecich
kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz SMS
monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej działalności, poprawy działania usług
organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
prowadzenie analiz statystycznych
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.     

 

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?    

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?    

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym FHPU IMPERIAL Ryszard Andrzej Wasilak zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 


 

FHPU Imperial zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do FHPU Imperial obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.imperial.olsztyn.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: FHPU Imperial nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do FHPU Imperial oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez FHPU Imperial.

Dane Osobowe polityka prywatn...

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do FHPU Imperial możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do FHPU Imperial wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej . Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala FHPU Imperial zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez FHPU Imperial wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

FHPU Imperial zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości FHPU Imperial rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów FHPU Imperial. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych FHPU Imperial. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do FHPU Imperial przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. FHPU Imperial nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do FHPU Imperial i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez FHPU Imperial nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do FHPU Imperial mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do FHPU Imperial.

W przypadku pytań proszę pisać:
imperial@cso.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

 Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferuję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Zawarte na stronach  moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną. FHPU Imperial oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

Copyright (c)2009 IMPERIAL & Cal.pl Liczniki